Aura a jej sedem energetických tiel + cvičenie

Aura sa skladá zo 7 vrstiev, "energetických tiel". Každé energetické telo je obklopené aurou, ktorá pozostáva z elektromagnetického vyžarovania a priraďuje sa ku konkrétnej čakre. Prvé energetické telo sa spája s prvou čakrou, druhé s druhou čakrou atď. Čakry sú miesta vstupu energie do aury a výstupu z nej, no zároveň aj do fyzického tela a z neho von. Piate, šieste a siedme energetické telo metabolizuje energiu vychádzajúcu z duchovného sveta, kým tri nižšie energetické telá (prvé, druhé a tretie) sa spájajú s fyzickým svetom a týkajú sa ho. Každé nasledujúce jemnohmotné telo má jemnejšiu podstatu a vyššie vibrácie ako telo, ktoré obklopuje.


Čakry spájajú všetky energetické telá s fyzickým telom a prenášajú medzi nimi informácie. Čakry sú energetické víry, centrá životnej energie, ktoré pohlcujú vesmírnu energiu (čchi, alebo prána) a energetickými kanálmi nazývanými "nadí" (meridiány) ju posielajú do nervovej sústavy, endokrinných žliaz a krvi.


Cvičenie na vnímanie aury človeka:

1. krok - Sadnite si na stoličku. Zatvorte oči a s každým výdychom začnite uvoľňovať plecia. Robte to počas troch výdychov. Zároveň vypusťte všetky myšlienky a napätia z tela.

2. krok - Najprv si ruky pošúchajte tak, aby ste cítili na dlaniach teplo. Teraz držte ruky nehybne pred sebou s dlaňami obrátenými k sebe, dlane približne 30 cm od seba. Uvoľnite sa a nadychujte sa a vydychujte cez brucho. So zatvorenými očami, vnútorným zrakom, pozorujte hromadenie energie medzi rukami (robte to 2 - 5 minút).

3. krok - Pomaly približujte ruky k sebe, všímajte si priestor medzi nimi. Začnite si uvedomovať energetické pole medzi rukami. Pocítite, že narážate na určitý odpor.

4. krok - Pohrávajte sa s priestorom medzi rukami - ruky približujte a odďaľujte. Vnímajte pocity. Možno pocítite chvenie a tlak, alebo šteklenie, ako pri statickej elektrine.


Toto cvičenie pomáha vyladiť sa na vlastné energetické pole a umožňuje lepšie si uvedomovať svoju auru. Zaregistrujete určité prúdenie vnemov medzi prstami a dlaňami rúk.


1) Prvé energetické telo (éterické) - Prvé energetické telo, známe aj ako éterické, priamo súvisí s fyzickým telom. Všetko na fyzickej úrovni (bolesť, rozkoš) patrí k prvému energetickému telu. Éterické telo je elektromagnetické pole fyzického tela a tiahne sa 1 až 5 centimetrov ponad fyzické telo. Niektorý ľudia dokážu vidieť v éterickej vrstve "tiene", ktoré naznačujú poruchy fyzického tela. Čím sýtejší a výraznejší je tieň, tým závažnejšie je telesné ochorenie. Najdôležitejšou úlohou prvého tela je chrániť organizmus pred škodlivou energiou, napríklad v podobe baktérií a vírusov. Ak je éterické telo silné, odoláva baktériám a vírusom, ktoré do neho nemôžu preniknúť, alebo sú z neho okamžite vypudené. Sfarbenie tohto tela prechádza od svetlomodrej do sivej, pričom sivá farba naznačuje, že ide o silné, mocné energetické telo.


2) Druhé energetické telo (emocionálne) - Toto telo sa spája s emocionálnymi stránkami a prostredníctvom neho vnímame svoj emocionálny svet. Sú v ňom obsiahnuté všetky emocionálne vzorce, ktoré tvoria našu osobnosť. Toto telo má nestálejšiu štruktúru ako éterické telo a jasnovidcom pripomína oblaky viacfarebného svetla, ktoré sú v neustálom pohybe. Táto vrstva sa tiahne 2,5 až 8 centimetrov od fyzického tela. Jeho farba sa mení od svetlej po tmavú v závislosti od stupňa jeho prečistenia. Odrážajú sa v ňom všetky pocity a jasnovidci vedia podľa farby rozlíšiť akú emóciu človek práve prežíva. Napríklad červená znamená výraznú, navonok nasmerovanú energiu a možno ju vykladať aj ako hnev. Čím menej sa zaoberáme negatívnymi emocionálnymi vzorcami, tým pevnejšie je naše druhé telo a aura. Pritom môžeme pociťovať hnev, smútok, rozhorčenie, či deprimovanosť. Ide o rozptýlenie starých, vžitých emocionálnych stereotypov, musíme sa postaviť zoči-voči vlastnému strachu, obavám a iným vlastným negatívnym pocitom. Potom sa toto telo presvetľuje a vibruje pozitívnou energiou.


3) Tretie energetické telo (mentálne) - V mentálnej vrstve prebiehajú naše myšlienkové pochody a duševná tvorivosť. Citlivý ľudia vidia farby tohto tela ako výraznú žltú žiaru vychádzajúcu z hlavy, pliec i celého tela. Keď je človek duševne aktívny, dané telo sa rozširuje a zjasňuje, pričom zvyčajne siaha od 8 do 20 centimetrov od tela, môže to však byť aj niekoľko metrov v závislosti od stavu vedomia človeka. Vysoké vibrácie tejto vrstvy vytvárajú neustále myšlienky a predstavy. V tejto vrstve je aktívne vedomie aj podvedomie (vedomá a nevedomá myseľ). Táto vrstva nikdy neodpočíva, iba počas meditácie. Súčasťou tejto vrstvy sú aj kreatívne schopnosti, ktoré môžeme podporiť napríklad aj prípravou chutného jedla a pod. Tiež je nutné odstrániť staré myšlienkové schémy ako nie som dosť dobrý a pod. na som dosť dobrý.


4) Štvrté energetické telo (astrálne) - Toto energetické telo sa spája so srdcovou, štvrtou čakrou. Prostredníctvom neho máme radi iných ľudí. Srdcová čakra je energetické centrum, v ktorom sa vytvára energia lásky. Podľa jasnovidcov je toto telo zložené z rozlične sfarbených oblastí. Má tendenciu obsahovať rovnakú farebnú škálu ako emocionálne telo, no je tu aj prímes ružovej farby. Tiahne sa asi 15 až 30 centimetrov od fyzického tela. Keď si ľudia vytvárajú vzájomné vzťahy s inými medzi ich čakrami sa "vinú" spájajúce "nitky". V každej skupine ľudí, hoci aj na večierku, dochádza medzi ľuďmi k vzájomnému pôsobeniu na astrálnej úrovni. Medzi jednotlivcami rýchlo prúdia farebné prúdy.


5) Piate energetické telo (duchovné) - Duchovná vrstva prestavuje božskú iskru v ľudskej bytosti a je nositeľom nášho vyššieho "ja". Vyššie "ja" je zbavené pocitov a myšlienok, sú v ňom informácie o našom životnom pláne. Aby sme mohli byť v kontakte so svojim vyšším "ja" najprv si musíme očistiť prvé štyri energetické telá. Piate energetické telo sa tiahne 40 až 60 centimetrov od fyzického tela. Na piatej úrovni je formotvorným činiteľom zvuk, preto najúčinnejším prístupom k tomuto telu je liečba prostredníctvom zvuku.


6) Šieste energetické telo (vesmírne) - Tomuto telu sa pripisuje nebeská a božská láska. Ide o lásku, ktorá presahuje ľudskú lásku. Vesmírna vrstva sa tiahne asi 60 až 80 centimetrov od fyzického tela. Do daného stavu sa dostávame meditáciou a prácou so svojim vnútrom. Je to stav bytia, v ktorom si uvedomujeme, že niet odlúčenosti medzi nami a inými živými bytosťami. Spoznávame svoje spojenie s celým vesmírom a vidíme svetlo a lásku vo všetkom, čo existuje. Naše vedomie sa rozšírilo a dosiahlo šiestu úroveň, na ktorej Boh a my splývame v jedno. Táto vrstva vyzerá podobne ako keď človek zapáli sviečku, z ktorej potom vyžaruje svetlo. Z vesmírneho tela prúdi svetlo v podobe množstva svetelných lúčov všade navôkol neho.


7) Siedme energetické telo (nirvánové) - Toto energetické telo a korunná (siedma) čakra sa spájajú s vyššou mysľou, poznaním a zjednocovaním nášho duchovného života. Nirvánová vrstva sa tiahne asi 70 až 105 centimetrov od fyzického tela. Pozdvihnutím našeho vedomia na túto rovinu sa v nás vytvára vedomie, ktoré sa rozplýva v božskom vedomí, a vtedy sme v súlade s bytím, dospeli sme k počiatočnému zdroju, v ktorom má pôvod všetko existujúce a do ktorého sa všetko navracia. Nirvánové telo sa navonok prejavuje vajcovitým tvarom aury a pripomína jemné pramienky striebristého svetla obklopujúce auru. Vytvára výraznú ochrannú vrstvu energetického poľa.


Energetické telá nezodpovedajú farebnosťou čakrám - nemajú farby jednotlivých čakier. Teda obrázok nižšie berte len ako ilustračný.